Mission Critical: Focus op Continuous Integration en Delivery

Conclusion helpt uw organisatie bij bedrijfskritische vragen

In control today, innovate for tomorrow. Het leveren van diensten aan prominente bedrijven in het hart van de maatschappij en waarborgen dat die diensten beschikbaar, wendbaar en weerbaar zijn. 24/7 365 dagen per jaar.

Onze afhankelijkheid van digitale systemen en automation is jaren enorm gegroeid. Tegelijkertijd neemt de frequentie waarmee nieuwe – of vervangende – digitale producten en diensten beschikbaar komen toe. Het goed regelen van de essentiële digitale beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijfskritische processen is in zo’n complex landschap een uitdaging die alle Conclusion-bedrijven dagelijks aangaan. Elk met uitgebreide kennis en ervaring vanuit zijn specifieke domein om digitale beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid voor onze opdrachtgevers met – proportionele – maatregelen effectief en ‘compliant’ te regelen. Hierbij maken we intensief gebruik van elkaars expertise. Bijvoorbeeld van de kennis en ervaring van onze collega’s van Conclusion Mission Critical. Bij Mission Critical ligt de lat per definitie extra hoog.

 

365 dagen per jaar, 24/7 beschikbaar
Nachtrust as a Service gaat immers verder dan stabiele, betrouwbare systemen. Het vraagt ook: omgaan met de dynamiek van eigentijdse systeem-ontwikkeling en de doorlopende introductie van nieuwe technologieën onder het mom van 'in control today, innovate for tomorrow'. Rekening houdend met het feit dat de beschikbaarheid van deze full continue omgeving steeds vaker ook afhangt van de digitale weerbaarheid (resilience). Verantwoordelijkheid nemen voor – en proportionele aandacht geven aan – security is daarom geïntegreerd in al onze processen, techniek en mensen. Niet alleen de security officer neemt verantwoordelijkheid voor security, maar iedereen die werkt aan producten en diensten: al onze Mission Critical Engineers. Security en beschikbaarheid krijgen bij Conclusion alle aandacht in digital transformation-projecten en -dienstverlening; tijdens het hele ontwikkelproces (bijvoorbeeld DevSecOps) tot en met dagelijks operationeel beheer (bijvoorbeeld 365/24/7 monitoring en regie op verstoringen). Gerichte, passende en proportionele aandacht voor security van alle collega’s: ook dat is Nachtrust as a Service.

 

Regelgeving & Compliance

Betrouwbaarheid van digitale systemen speelt een cruciale rol bij het functioneren van onze maatschappij en als onderdeel daarvan, organisaties. Kunnen bouwen op een systeem gaat verder dan zijn praktische beschikbaarheid. Steeds belangrijker worden issues als beheerste toegang tot (persoons)-gegevens en de integriteit van informatie. Ontwerp, bouw, upgrades, beheer en ondersteuning van systemen: bij Conclusion domineert in alle fases het besef dat de burger of jouw klant bereid moet zijn om jouw digitale systemen te vertrouwen. Het moet góed zijn en góed blijven. Bij al deze activiteiten stellen we ons daarom doorlopend de vraag: wanneer doen we het goed? In compliance zit het antwoord in feite al ingebakken. Als referentie voor ‘goed’ weten we waarmee we ons kunnen onderscheiden. Wat we moeten vernieuwen om het ‘beter’ te doen. Daarnaast houden de standaarden, normen en wet- en regelgeving de communicatie helder. Ze maken dat verwachtingen van en afspraken met jou als opdrachtgever of ketenpartner goed te managen zijn en dat we daarin door ons hele ecosysteem consistent zijn. Kortom: compliance is voor ons geen last, maar een ‘enabler’ voor Digital Transformation. Zodat we ons motto Privacy & Security-by-design-by-Conclusion waarmaken. Elke dag opnieuw.

NFP 190061 031 111963918719

Mission Critical = beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid

Focus op Continuous Integration en Delivery. Omdat je 24/7 100% moet kunnen vertrouwen op jouw business processen. Ook met het oog op veiligheid. Met een belangrijke rol voor innovatie, waaronder predictive monitoring, containerization en microservices. Jouw nachtrust is Nu.       

 

Marc de Beer, domeinlead Mission Critical

Media
Meer over Mission Critical lees je hieronder
Het goed regelen van de essentiële digitale beschikbaarheid, wendbaarheid en weerbaarheid van bedrijfskritische processen
Eneco logo 111963830367
'We zochten een partij met aantoonbare ervaring in de operationele techniek... Ook woog het ontzorgen mee. Een partij om op te bouwen.'
Daniel Germani, Head of Technical Automation and IT-Assetmanagement Competence Center - Eneco
NFP 190026 034 111977291843 111963917344

‘Het klikte meteen. Er was wederzijds vertrouwen en een proactieve opstelling naar elkaar en elkaars taken. Direct één team.'

Volledig in operatie vóór het stookseizoen losbarst als uitdaging

Een uitdaging in de planning vormde het naderende stookseizoen. Michel Klaasse, Head of Operations Control Center: ‘We moesten rekening houden met de maand oktober, wanneer de warmtevraag gaat pieken. Voor die tijd moest alles ‘over’ zijn en in bedrijf: van het oppakken en verhuizen van het applicatielandschap tot en met alle verbindingen tussen productiemiddelen, de energie assets. En zónder last van uitvallende productie tijdens de operatie. Dit lukt alleen door te denken vanuit één doel en één team. Helpen waar het kan zodat je een stuk werkdruk wegneemt voor anderen.’

 

Succesvolle rollback-scenario's en continuïteit als belangrijke ontzorging

Daniel Germani benadrukt de ontzorgende rol van Conclusion Mission Critical. ‘Wij namen geen enkel risico als het gaat om veiligheid. Voor ons was de afstemming van de planning en de bijbehorende draaiboeken daarom essentieel, inclusief rollback-scenario’s om 100% goed en risicoloos over te gaan. Conclusion Mission Critical leverde de draaiboeken zo op dat veiligheidsrisico’s waren geëlimineerd. In geval van troubleshooting hoefden we de rollback-scenario’s alleen maar te volgen voor een reset naar de eerdere toestand. Draaiboek uit de kast, uitvoeren en we waren weer terug. Die borging was een belangrijke ontzorging in het traject.’

 

Windmolenparken, warmtenet-installaties en stadsverwarming-installaties. Het zijn belangrijke energie assets waarmee Eneco dagelijks 2,1 miljoen huishoudens en bedrijven van energie voorziet. Om 24/7 zicht te hebben op de prestaties van deze productiemiddelen, bracht de groene energieleverancier haar volledige Operationele Technologie omgeving onder bij Conclusion Mission Critical. Eneco gunde de opdracht in maart 2018. Vijf maanden later, in augustus, was de nieuwe omgeving up-and-running.
Lees meer over Nachtrust as a Service
Meer weten over onze dienstverlening in de praktijk?
En hoe nachtrust as a service ook voor u mogelijk is
Media

IN CONTROL TODAY, INNOVATE FOR TOMORROW:

Techniek – Betrouwbaar, wendbaar en veilig. Door een combinatie van a-label, open-source software en proven technology. 

 

Mens voorop – Ieder team toegewijd aan één klant. Voorzien van alle expertise om pro-actief in te grijpen, waar en wanneer nodig. 

 

Passie – Onze engineers werken 24/7 aan de meest kritische IT-systemen van de maatschappij. Vol trots en gedrevenheid. 

 

Kennis – Unieke combinatie van technologische en klantkennis. Om vandaag en morgen de beste oplossing te bieden. 

 

Vertrouwen in mens én techniek.

Wij helpen uw organisatie met: 

Nachtrust as a service. Beheerst vernieuwen. Bedrijfskritische processen. 

  

 

DOOR BIJVOORBEELD: 

 

  • Ketenregie en bewaking
  • 7 x 24 uur Operations Center
  • Full stack RUN en CHANGE middels Multi Disciplinair Team 
  • Het leveren en supporteren van de ontwikkelde Puppet modules door Enterprise Modules
  • Weerbaarheid van uw IT-systemen door Digital Resilience

 

conclusion mission critical RGB 111963988002
'Elke seconde in control'
Conclusion Mission Critical
De wereld verandert, de IT versnelt. Mission Critical levert diensten gericht op stabiliteit en beschikbaarheid van maatschappijkritische systemen. Deze moeten het, eenvoudig gezegd, altijd doen. Elk moment, elke seconde. Maar ‘in control today’ is niet alleen noodzakelijk voor het voorkomen of oplossen van verstoringen. Het vormt ook het fundament voor de opdrachtgever die morgen weer verder wil. Vanuit ‘in control today’ denken we als Conclusion Mission Critical mee over nieuwe functionaliteiten en voegen we waarde ‘live’ toe. 24 uur per dag. Innoveren voor morgen? Nu is het moment.
Klik hier voor meer informatie over Mission Critical
EnterpriseModules RGB 111963987858
'A faster time to market'
Enterprise Modules
Je bent nog bezig met tijdrovende aanpassingen aan Oracle of IBM databases middleware en applicaties. Vergeet het! Wij helpen je Nu met onze Puppet- oplossingen. Modules die werkzaamheden als installeren, configureren en beheren in een fractie van de ‘oude’ tijd doen. Voordeel één: je houdt Nu je handen vrij voor belangrijkere zaken. Voordeel twee: de verkorting van time-to-market maakt jouw organisatie sneller en flexibeler. Leve de tijd waarin steeds meer kan in minder tijd. Hoe Nu is dat!
Klik hier voor meer informatie over Enterprise Modules
Marc de Beer
In control today, innovate for tomorrow. Bel Marc de Beer +31 (0)6 53 30 02 81