16-04-2019 / nieuws /
Dealmakersdag Utrecht

Conclusion partner Werk voor iedereen

 

Conclusion partner dealmakersdag Werk voor iedereen in Utrecht

 

Kennisinstellingen, bedrijfsleven en gemeente Utrecht tekenen deals

 

 

It’s a deal!, werd er 15 april op dealmakersdag, zeven maal (incl. het MBO actieplan) geroepen. Zeven deals tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deals met afspraken en samenwerkingsverbanden over samen investeren, over nieuwe vormen van opleiden, over hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan toeleiden naar toekomstbestendig werk, over hoe we jongeren in contact brengen met techniek en over hoe we ons positioneren als stad met werkgelegenheid voor de toekomst. Samen met wethouders Anke Klein, Linda Voortman, Victor Everhardt, Lot van Hooijdonk, Kees Diepeveen en Klaas Verschuure werden deals met een handtekening bekrachtigd.

 

Wethouder Klaas Verschuure is blij met de gemaakte deals. “We vinden het belangrijk dat er nu en in de toekomst goed onderwijs en genoeg werk is. Dat kunnen we niet alleen, maar pakken we samen met de stad op. Immers, iedereen die kan en wil werken zou aan een baan moeten kunnen komen!”
Intentieverklaring Conclusion werkt samen dealmakersdag 111971516960

 

Het doel van deze deals: meer duurzaam werk voor werkzoekende Utrechters (van jong tot oud) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting kansrijke sectoren zoals het onderwijs, de zorg, ICT en bouw en techniek. Voor nu en in de toekomst. Utrechtse bestuurders hebben samen met directieleden uit bedrijven, het onderwijs en overheden een beweging in gang gezet.

 

 

 

Banengroei

 

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Met een toekomstige groei van ca. 120.000 inwoners zijn daarvoor 50.000 -80.000 banen noodzakelijk om onze werkgelegenheidsfunctie te behouden en mobiliteit in toom te houden. Dat betekent een grote uitdaging om ook in de toekomst onze inwoners de gelukkigste van Nederland te laten zijn. Met behoud van de gezonde gebouwde omgeving en een excellent investerings- en vestigingsklimaat.

 

 

 

Ondanks een florerende economie en lage werkeloosheid zijn er structurele problemen op de Utrechtse arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan arbeid in specifieke sectoren zoals de zorg en ICT die gezonde groei belemmert. En op termijn blijft de banengroei achter bij de groei van het aantal inwoners. De dynamiek en ontwikkeling op de arbeidsmarkt is groot; de vraag naar competenties verandert voortdurend, o.a. door de snelle digitalisering. De vraag neemt toe naar juist geschoolde vakmensen en hoogopgeleiden.