• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Over Conclusion Zuyd, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Zuyd

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Zuyd

Met deze 3 stappen maak je een start aan een innovatiebeleid

Uit ons eigen onderzoek onder ruim 1.000 werknemers in Limburg, blijkt dat 63 procent van de bedrijven een innovatiebeleid voert. In 21 procent van de organisaties is er pertinent geen beleid en 16 procent van de respondenten geeft aan het niet te weten. Er is dus ook nog werk aan de winkel. Want hoe kan je goed innoveren zonder dat je hier beleid op maakt? In deze blog de drie belangrijkste stappen om te starten met een innovatiebeleid. 

13 augustus 2020   |   Nieuws   |   Door: Conclusion Zuyd

Deel

Met deze 3 stappen maak je een start aan een innovatiebeleid

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van innovatieve aanbestedingen en prijsvragen, zo blijkt uit de update van het CPB document Kansrijk Innovatiebeleid. In het geüpdatete rapport van mei dit jaar wordt ook gesteld dat bedrijven en onderzoeksinstituten waarschijnlijk meer uit gaan geven aan research & development (R&D) als ze meer subsidie krijgen. Maar wat is eigenlijk de status van innovatie in Nederland? Veel bedrijven roepen natuurlijk dat innovatie hoog in het vaandel staat, maar hebben ze bijvoorbeeld wel een innovatiebeleid?
Uit ons eigen onderzoek onder ruim 1.000 werknemers in Limburg, blijkt dat 63 procent van de bedrijven een innovatiebeleid voert. In 21 procent van de organisaties is er pertinent geen beleid en 16 procent van de respondenten geeft aan het niet te weten. Als er al een innovatiebeleid is, is deze dus niet onvoldoende zichtbaar voor de medewerkers. Het is goed om te zien dat het merendeel van de bedrijven  een innovatiebeleid heeft, maar er is dus ook nog werk aan de winkel. Want hoe kan je goed innoveren zonder dat je hier beleid op maakt?

Daarom geef ik in deze blog de drie belangrijkste stappen om te starten met een innovatiebeleid.

Stap 1 : Bepaal waarin je wil innoveren

Mocht jouw organisatie nog geen innovatiebeleid hebben, dan is het belangrijk om eerst te bepalen op welk gebied je wil innoveren. Innovatie is namelijk een breed begrip en kan op alle bedrijfsprocessen van toepassing zijn. Wil je een nieuw product ontwikkelen of wil je bijvoorbeeld je marktaandeel vergroten?

Organisaties in Limburg richten zich momenteel vooral op technologische innovatie. 25 procent van de organisaties ziet dit als prioriteit. 18 procent focust zich op innovatie van producten en 15 procent zoekt vernieuwing in de processen. Organisatie-innovatie prijkt onderaan de lijst: slechts 5 procent van de organisaties is hiermee bezig. Het is ontzettend belangrijk om bij deze stap stil te staan. Dit vormt namelijk de basis van je beleid. En onthoud: innoveren is goed, maar doe het niet enkel om te innoveren. Kies een gebied waar jouw bedrijf in kan excelleren.

Stap 2: bepaal wie verantwoordelijk is voor het beleid

Als het duidelijk is op welk gebied jouw organisatie wil innoveren, is het belangrijk om te bepalen wie daarvoor verantwoordelijk is. We weten immers allemaal dat een project gedoemd is om te mislukken zonder een aangewezen leider. Het is in elk geval belangrijk om het c-level van de organisatie hierbij te betrekken. Het gaat bij innovatie namelijk altijd om een bedrijfsbreed proces. Bij veel Limburgse bedrijven is de directie  verantwoordelijk  voor het innovatiebeleid (47%). Maar het kan ook raadzaam zijn om een manager innovatie aan te stellen. 27 procent van de bedrijven in onze zuidelijkste provincie heeft dit al.

Stap 3: bepaal wie het gaat uitvoeren

Met het aanstellen van een verantwoordelijke heb je nog niet per definitie bepaald wie het project in de organisatie uit gaat voeren. Dit hangt natuurlijk ook af van op welk gebied de voorgenomen innovatie ligt. Gaat het om een technologische innovatie, dan is de IT-afdeling een logische kartrekker. Gaat het om organisatie-innovatie dan is de HR-afdeling weer onmisbaar. Het is belangrijk dat je daarbij nagaat hoeveel resources er beschikbaar zijn om aan de innovatie te werken en hoeveel er daadwerkelijk nodig zijn. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om een externe partij in te schakelen, die (delen) van het project onder zijn hoede neemt.


Innoveren is dus in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Ieder bedrijf wil innoveren, maar het is cruciaal om dit pas te doen als er een gedegen beleid ligt. Met deze drie stappen heb je een basis gelegd, maar moet er nog aan het beleid zelf gewerkt worden. Wat wil je wanneer bereiken? Welke stappen hebben prioriteit? Hoe worden medewerkers meegenomen in dit proces? Etcetera.

Deze informatie is nodig om sturing aan het innovatieproject te geven, te bepalen wat je wil bereiken en wie er verantwoordelijk is. Pas dan werk je aan een concreet doel en zal je de vruchten van de innovatie plukken.

Deze blog is eerder gepubliceerd op TechVisor
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security