• Expertises

Hoe profiteer je van je moderne applicatielandschap

Wat je moet weten over de organisatorische kant van hybride en multicloud-integratie.

19 september 2019   |   Blog   |   Door: Virtual Sciences Conclusion

Deel

Hoe profiteer je van je moderne applicatielandschap

Bestaat er tegenwoordig nog zoiets als een digitale strategie?

Een aantal jaar geleden had ik volmondig ja geantwoord. Nu spreken we 'gewoon' over de strategie. Het digitale is hier inherent aan. Ieder bedrijf is namelijk bezig met IT-gedreven verandering richting een dynamisch landschap. De cloud vormt hier het nieuwe wondermiddel om kosten te besparen en de innovatiesnelheid te verhogen. Bij de verschuiving van een 'standaard' applicatielandschap naar een hybride of multicloudlandschap komt echter nogal wat kijken. Uiteraard op technisch vlak, maar misschien nog belangrijker zijn de veranderingen op organisatorisch vlak. En daar houdt lang niet iedere organisatie rekening mee.

Van horizontaal naar verticaal

De cloud is voor veel organisaties iets nieuws en transformerend, en omdat het zo nieuw is missen zij vaak bepaalde vereisten of kennis over hoe ze de cloud willen gebruiken. Vaak wordt gedacht dat de sleutel tot succes simpelweg het inzetten van een nieuwe technologie is. In de praktijk lopen veel organisaties er vervolgens tegenaan dat zij niet zijn ingericht om de kansen van deze nieuwe technologie, oftewel de cloud, optimaal te benutten. Men werkt volgens een traditioneel organisatiemodel in horizontale lagen, waarbij voor het uitvoeren van een nieuw idee eerst goedkeuring nodig is van afdeling A, vervolgens van B, C en ga zo maar door. Aangezien de meeste cloudproviders werken volgens een pay-per-use model wordt op deze manier veel tijd en geld verloren. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de organisatie wilde bereiken met de overstap naar de cloud.

Om daadwerkelijk te profiteren van je gemoderniseerde applicatielandschap, is het belangrijk rekening te houden met het feit dat dit een andere organisatorische inrichting vergt. Bij een dynamisch landschap hoort immers een dynamische manier van werken. Stel doelen gescheiden op en besef dat de natuurlijke inrichting van de organisatie mee moet bewegen én dat dit niet over één nacht ijs gaat. Een oplossing vinden veel organisaties in agile werken. Het zorgt ervoor dat een organisatie flexibel wordt en snel kan schakelen op veranderingen in de markt. Waar voorheen in horizontale lagen werd gewerkt met verschillende afdelingen, werkt men volgens het agile principe juist in een multidisciplinair team. Verticaal opereren dus, en daarmee tijd en geld besparen.

Bij de overstap naar een hybride of multicloudomgeving, is het zaak oog te houden voor de organisatorische implicaties die dat met zich meebrengt. Een cruciaal aspect dat vaak wordt vergeten.

Frenk Ochse

Intern versus extern

De vraag is vervolgens hoe je overstapt op een agile manier van werken. Een eerste optie is om de overgang op eigen kracht te realiseren. Het heeft zo z'n voordelen om zelf mensen aan te trekken, want hiermee houd je kennis binnenshuis. Tegelijkertijd is het met de krapte op de arbeidsmarkt lastig om de juiste personen te vinden. Specialisten op het gebied van agile werken in een IT-landschap zijn al lastig genoeg te vinden, laat staan dat zij ook de kennis en kunde hebben om de volledige organisatorische verandering te trekken. Een tweede optie is daarom om de benodigde kennis van buiten de organisatie te halen. Hier zitten mogelijk hogere opstartkosten aan verbonden, maar deze betalen zich later vaak terug. Het grote aandachtspunt hier is het borgen van kennis binnen de organisatie. Hoe zorg je dat dit gebeurt als het advies van een buitenstaander komt? Waar je ook voor kiest, wees je ervan bewust dat het geen eenvoudige stap is die je zomaar kunt nemen. Het is noodzaak altijd oog te hebben voor de combinatie tussen technologie, processen en de mens. Alleen zo breng je de overstap naar de cloud tot een goed einde.

Wat je moet weten over de organisatorische kant van hybride en multicloud-integratie. 13 september is er een interview van Frenk Ochse - CTO Virtual Sciences gepucliceerd op CIO.nl

Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies