• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Virtual Sciences, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Virtual Sciences

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Virtual Sciences

Schademanagementplatform voor Schadegarant

Schadegarant is in 1992 opgericht als stichting zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Dit zijn autoverzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven, assurantieadviseurs en gevolmachtigd agenten. Schadegarant heeft vier belangrijke doelen waar verzekerden van de Schadegarantverzekeraars baat bij hebben: Kwaliteit en veiligheid, Klanttevredenheid, Procesefficiency en Schadelastbeheersing.

Klant

Schadegarant

Markt

Financiële dienstverlening

Thema

Factbased improvement

Uitdaging

Voor het herstellen van autoschade heeft Stichting Schadegarant contact met een veelvoud aan partners en partijen die een rol spelen in het schadeherstelproces. Al deze partijen moeten informatie met elkaar uitwisselen om het hele schadeherstelproces goed te laten verlopen. Voorheen werd veel van deze informatie op papier genoteerd en gedeeld. Zo maakte een schadehersteller een calculatie van het werk dat nodig was om de schade te herstellen. Deze calculatie werd opgestuurd naar de verzekeraars, die alle binnenkomende calculaties moesten beoordelen en vervolgens goedkeuren, afkeuren of laten aanpassen. Een tijdrovend proces, dat ook nog eens foutgevoelig was.

 
Aanpak

Virtual Sciences heeft voor Schadegarant het schademanagementplatform eXchange ontwikkeld. Dit schademanagementplatform heeft het hele schadeherstelproces geautomatiseerd. Zo zijn er koppelingen naar externe services zoals RDW, expertisefilters en online verzekeringscontroles om de afhandeling van schadedossiers sneller en makkelijker te laten verlopen. De beoordeling van de calculaties gebeurt nu veelal automatisch op basis van expertisegegevens: een combinatie van historische data, technische gegevens over schade, informatie uit externe services en afspraken die gemaakt zijn met de herstelbedrijven. Alleen de calculaties die als afwijkend worden gekenmerkt, vragen nog om een beoordeling door een medewerker. Inmiddels werkt Schadegarant al vele jaren naar tevredenheid met deze oplossing. Virtual Sciences zorgt er voor dat eXchange toekomstvast blijft. Ontwikkelingen op IT-gebied, zoals bijvoorbeeld DevOps en CI/CD, worden hierin geadopteerd en veranderingen in regelgeving en processen kunnen eenvoudig worden verwerkt.Resultaten

Schadegarant heeft met eXchange een oplossing die zorgt voor een soepele en nauwkeurige afhandeling van het gehele schadeherstelproces. Alle partners in de keten kunnen al hun gegevens digitaal indienen en profiteren van de voordelen van dit platform. De noodzaak om dossiers handmatig te beoordelen is tot een minimum beperkt. Alleen de cases die door het systeem als ‘afwijkend’ worden beoordeeld hoeven door een expert te worden nagekeken. De huidige oplossing wordt door de gebruikers als vooruitstrevend ervaren, is toekomstvast, stabiel, flexibel en veilig. Met eXchange worden er zo’n 240.000 cases per jaar behandeld.

Schadegarant en Virtual Sciences hebben een partnership waarin gedeelde belangen bovenaan staan. Zo hebben we een samenwerking die beide partijen in staat stelt aan dezelfde doelen te werken: het zo optimaal mogelijk dienen van de verzekerde en procesefficiency

Frank van Donk
Is jouw organisatie klaar voor de toekomst?

David van Westendorp

Accountmanager
David.van.Westendorp@virtualsciences.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2021   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security