Open HealthHub

Conclusion ontwikkelt app die arts en patiënt beter voorbereidt op gesprek

Het contactmoment is voor een arts al even belangrijk als voor de patiënt. Voor de patiënt om gehoord te worden. Voor de arts om de juiste diagnose te stellen. Met de Improve App die Conclusion voor het platform Open HealthHub ontwikkelde, zijn arts en patiënt daar beter op voorbereid. Zo is er tijd voor een echt gesprek. 

 

Hoe de Improve app werkt

Een patiënt downloadt de Improve app via Playstore of Appstore. Vervolgens ontvangt hij van zijn arts een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Thuis, op een mobiele telefoon of tablet. Dit voorkomt de stress die vaak komt kijken bij een ziekenhuis- of huisartsbezoek. Wanneer de afspraak plaatsvindt, zijn de antwoorden op de ingevulde lijst al in het bezit van de arts. Er tijdens de afspraak om vragen en ze vervolgens in het systeem tikken: dat is niet meer nodig. Wat netto overblijft: meer ‘Quality Time’.

End-to-end encryptie 


Net als bij het persoonlijk gesprek zelf blijven de ingevulde gegevens binnen de muren van de spreekkamer. De Improve app maakt gebruik van end-to-end encryptie: informatie die patiënt en arts delen, is volledig versleuteld, dus veilig en privé. Door zijn bewezen resultaten op het gebied van security en privacy kon Conclusion dat aspect vooraf waarborgen. 

 

Aantonen van kwaliteit

Zorgverzekeraars vragen transparantie. Ook hiermee weet de Improve app wel raad: de arts kan een vragenlijst opstellen op basis van wetenschappelijk verantwoorde lijsten. Elke arts kan hier vervolgens zijn eigen specifieke vragen aan toevoegen. Op deze manier kan de arts de patiënt ook tijdens de herstel- en eventueel revalidatieperiode volgen.

 

In eigen hand

Om de Improve app te gebruiken hoeven ziekenhuizen geen aanpassingen te doen in hun IT-omgeving. Evenmin zijn er andere systemen nodig. De arts heeft de regie: hij onderneemt zelf actie om de informatie die hij nodig heeft op te vragen bij de patiënt. En de toekomst? De tijd is rijp voor het meesturen van foto’s of andere bronnen. De patiënt hoeft dan niet voor elke vraag een afspraak te maken. Ook dat maakt de zorg weer een beetje beter.

 

 

Ziet er goed uit. Ik wil meer!
Nieuwsgierig geworden en wil je meer van ons weten?