De Rechtspraak

Conclusion helpt bij digitale transformatie Nederlandse Rechtspraak

Als bestuurder van een grote (overheids)organisatie herkent u vast wel de hobbel bij digitale transformatie: de situatie waarin elke sector, stroom of discipline zijn eigen ‘silo’ heeft ontwikkeld. Dus heel veel unieke applicaties met verschillende technologieën en methodes. Wendbaarheid is een crime: elke wijziging beïnvloedt de hele applicatie. Bovendien heeft elke silo vergelijkbare functionaliteiten. Is één standaard niet veel economischer? Bijvoorbeeld het voor iedereen bekende Microsoft aan de voorkant en Oracle aan de back-end-kant? 

Nederlandse Rechtspraak
Die oplossing koos de Nederlandse Rechtspraak. Of beter gezegd: Spir-it. Want Spir-it is binnen de gerechtelijke organisatie verantwoordelijk voor alle IT-processen. Spir-it nam Conclusion in de arm om het project te ontwikkelen en te begeleiden. Doel: digitale ondersteuning bij onderzoek, getuigenverhoor en vergelijkbare jurisprudentie waardoor er efficiënter en sneller kan worden gewerkt. Sinds de aftrap in 2011 is er veel gebeurd, te beginnen bij Bestuursrecht. De ‘silo’s’ zijn daarvoor afgebroken tot losse modules die naar behoefte worden gekoppeld in een ‘Service Oriented Architecture’. Wijzigen beperken zich tot de betreffende module – zonder invloed op de rest. Bovendien is de standaard gezet. Ook Civielrecht en Strafrecht kunnen nu volgens hetzelfde systeem werken. Tel uit je winst. 

 

Sprintjes van twee weken
Niet alleen de resultaten passen in het ‘agile’ plaatje van deze tijd. Ook de weg ernaartoe: de systemen zijn niet in één keer, maar in korte sprints van twee weken gerealiseerd. Zo groeide het aantal functionaliteiten gestaag en was er alle ruimte voor feedback. Met name van de gebruiker zelf: de rechter, juridisch medewerker  en advocaat. Want zij moesten en moeten er makkelijk mee kunnen werken. Vanuit de gevoeligheid van de informatie zijn naast gebruiksvriendelijkheid uiteraard ook privacy en cybersecurity ingebouwd. Op dit moment werkt Spir-it met eigen – door Conclusion opgeleide - kernteams en sleutelfiguren. Toch ondersteunt een aantal van onze Conclusion consultants nog steeds de realisatie. ‘Agile’ is het trefwoord tot op de dag van vandaag. Mevrouw Justitia weet hoe ze haar tijd vooruit blijft.