UMC St. Radboud

Conclusion ontwikkelt wetenschappelijke database voor (inter)nationale kennisuitwisseling UMC St. Radboud

Hoe ontsluiten we kennis over de oorzaak van ziekten en aandoeningen? In de toekomst zullen Big Data daarbij een essentiële rol spelen. UMC St. Radboud brengt die toekomst alvast een stapje dichterbij: met een landelijke database voor genetische en klinische data gericht op aangeboren blindheid. Conclusion verzorgde de technische implementatie. 

Genetische defecten

 

UMC St. Radboud is een topkenniscentrum voor academische geneeskunde en gezondheidszorg. Artsen en onderzoekers houden zich hier dag en nacht bezig met bijvoorbeeld de opsporing van genetische defecten achter erfelijke oogziekten. En hoe kan dat beter dan met een nieuw te ontwikkelen tool: een database voor de opslag van genetische en klinische data van álle oogcentra in Nederland? Alles bij elkaar brengen van wat we weten en kunnen. Dat was de boodschap aan Conclusion. Zorg dat dit technisch kan. 

Toegang tot deskundigheid

De database dient meerdere doelen. Ten eerste kunnen artsen beter gebruik maken van elkaars deskundigheden. Daarnaast voorkomt de centrale opslag dat er ‘dingen’ - analyses met name - dubbel worden gedaan. Bovendien helpt het versterken van een ‘kritische massa’ aan betere onderzoeksresultaten.


Hoe veilig is het?

Wie discussieert over het gebruik van (Big) data, kent ook de knellende kwesties rond het opslaan en beheren ervan. De anonimiteit van gegevens en de beveiliging moeten te allen tijde zijn gewaarborgd. Op basis van het enorme trackrecord van Conclusion op dit gebied kon hierop 100% worden geanticipeerd. Een tweede harde eis was de schaalbaarheid. Dit met het oog op nieuwe (inter)nationale ontwikkelingen. Het kunnen meegroeien van de dababase opent niet alleen mogelijkheden in Nederland, maar ook daarbuiten. Daarmee zet UMC St. Radboud zich ook als kennispartner op de internationale kaart.

 

Bewijs geleverd

 

Bovenal beklemtoont  de co-productie tussen UMC St. Radboud en Conclusion een belangrijk aspect van deze, voor de wetenschap zo belangrijke data. Namelijk dat er niet alleen gesproken hoeft te worden over het uitwisselen ervan. Dit project bewijst de uitvoerbaarheid. Het moet. Het kán.  André van Dalen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Bel André van Dalen +31 (0)6 46 32 41 00