we care

Duurzaamheid? Zo doen we dat

1   Milieumanagement programma

Met ons milieumanagement programma willen we onze impact op het milieu zo effectief mogelijk beheersen en waar mogelijk de negatieve effecten verkleinen. De focus ligt daarbij op CO2 reductie. Hiervoor voeren we jaarlijks een analyse uit op de relevante wet- en regelgeving, gevolgd door beheersmaatregelen en andere acties. 

 

2    Vinger aan de pols 

In het programma zit borging ingebakken. We doen actuele en accurate registraties van onze energieprestaties. Op basis hiervan implementeren wij de actief, we bewaken de voortgang en sturen bij waar nodig. 

 

3    ONZE AMBITIES

Ons milieumanagementprogramma geldt voor alle bedrijven in ons ecosysteem met hun diverse activiteiten (managend services, projecten en consultancy) in scope, ofwel binnen de vastgestelde organisatiegrenzen. We werken daarvoor conform de ISO 50001, de ISO 14001 en de SKAO CO2 Prestatie ladder.

 

4  CO2 BELEID 

DOELSTELLINGEN

Conclusion streeft momenteel onderstaande doelstellingen na.

 

Scope 1 doelstelling
6,4% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal FTE’s.

 

Scope 2 doelstelling
Doelstelling: 1% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal FTE’s.

 

Gecombineerde (scope 1 & 2) doelstelling

Doelstelling: 5,7% CO2 reductie in 2019 ten opzichte van 2016, gerelateerd aan het aantal FTE’s.

 

Alternatieve brandstof
In 2018 groeit het aandeel KwH t.o.v. het totale brandstofverbruik van het holding wagenpark met 50% t.o.v. 2017.  


Conclusion heeft de implementatie, het bewaken van de voortgang en de bijsturing van de doelstellingen vastgelegd in het Energiemanagement Actieplan, dat is onderschreven en geaccordeerd door de directie van Conclusion. Het Energiemanagement Actieplan borgt dat er volledige, actuele en accurate registraties van de energieprestaties van Conclusion mogelijk zijn. Hierdoor heeft Conclusion inzicht in haar energieprestaties en de totale CO2-uitstoot als gevolg daarvan.

6    ZUINIGER MET CAR

De auto is onmisbaar in ons werk. Maar dat betekent niet dat we overal lukraak naartoe rijden. Met het oog op CO2-reductie en energiebesparing proberen we afspraken te combineren en wordt er gecarpoold. We zien dat niet als last. Integendeel: als je met elkaar naar een klant rijdt, is dat ook een goed moment om zaken met elkaar te bespreken. Praktisch.

 

We werken sinds 2014 met onze, zelfontwikkelde reductietool Conclusion Automotive Reduction (CAR). CAR stimuleert om zuinig te rijden en voordelig te tanken door de gerealiseerde besparing per kwartaal aan de gebruiker zelf uit te keren. Via een persoonlijk dashboard volgt de collega realtime zijn of haar voortgang. Conclusion heeft als doelstelling dat CAR gaat zorgen voor 4% CO2 reductie (gemiddeld per fte) op het wagenpark. In 2014 zorgde CAR er al voor dat de leaserijders gemiddeld 9% zuiniger zijn gaan rijden.

 

7    DEELNAME U15 NETWERK

Conclusion participeert in U15: een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en CO2-uitstoot te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van fietsen binnen het bedrijf en de invoering van een mobiliteitsbudget. Sinds de eerste meting in 2012 is de CO2-uitstoot van de ´gemeten´ werkgevers met gemiddeld 8,7 procent per fte gedaald.

 

Het beperken van gebruik van fossiele brandstoffen en vervuiling slagen alleen in samenwerking met andere, zoals partners en toeleveranciers. De dialoog zoeken wij niet alleen op door deel te nemen aan de U15, we hebben ons in 2016 ook aangesloten bij het Anders Reizen netwerk. Dit is een groeiend netwerk van werkgevers dat zich buigt over duurzame mobiliteitsvraagstukken. 

8    GROEN INKOOPBELEID

Naast maatregelen voor CO2 reductie hanteren we een duurzaam inkoopbeleid. Onze focus ligt op de duurzame inkoop van kantoorartikelen en catering. We hebben een duurzaam printerpark en kopen energie, waar mogelijk, groen in.