We care

Delen

Ondersteuning goede doelen en kleinschalige projecten

 • Voor de klas 
  Voorlichting op scholen over omgaan met geld.
 • Right To Play
  Sponsoring van sport- en spelprogramma’s in Nederland om kinderen in ontwikkelingslanden en conflictgebieden te helpen.
 • Duurzaam Uit
  Duurzame bedrijfsuitjes met een maatschappelijke context. 
 • Panoramasessies 
  Organisatie van sessies voor klanten en collega's over duurzaamheid, energie en de menselijke factor in het bedrijfsleven.
 •  Zorgwoning 
  Bijdragen aan de zorgwoning van de toekomst.
 • Young Entrepeneurs Utrechtinc 
  Coaching.
 • Maatschappelijke initiatieven
  Bijdragen in de vorm van geld en middelen. 
 • Vrijwilligerswerk
  Maatschappelijke neven-en/of vrijwilligers functies.
 •  Organisatie goede doelen
  Organisatie van evenementen. 

 

Ondersteuning maatschappelijke thema’s

Betere patiëntenzorg

We werken samen met diverse zorginstellingen en ziekenhuizen aan de efficiëntie van werkprocessen. Doel: het verbeteren van dienstverlening aan de patiënt. 

 

Kansen voor jongeren en kansarmen 
We begeleiden overheid en gemeenten in het decentralisatieproces van hun verantwoordelijkheden rondom jeugdzorg, jeugdwerkloosheid, sociale zekerheid, schuldhulpverlening en arbeid & re-integratie. 

 

Maatschappelijke impact
We versterken de effectiviteit van maatschappelijke organisaties. Wij begeleiden deze organisaties bij de transitie naar toekomstige businessmodellen. 

 

Arbeidsparticipatie en social return 
We zetten onze kennis, kunde en ons netwerk in voor het stimuleren van arbeidsparticipatie voor groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden moeilijk bemiddelbare groepen werkervaringsplaatsen en coaching met doorstroommogelijkheden naar regulier werk. 

 

Duurzaam werken 
We adviseren organisaties op het gebied van energie en duurzame huisvesting en het Nieuwe Werken.