• Expertises
Expertise

DevOps Journey Workshops

Workshops op maat voor al je DevOps vragen.

Als organisatie wil je snel inspelen op de veranderende markt en specifieke klantvragen. DevOps is daarbij onmisbaar: dankzij DevOps verlopen aanpassingen in uw business software in recordtempo en zijn de aanpassingen kwalitatief beter. Misschien ben je daarom al actief met DevOps en is het tijd voor een volgende stap. Of je staat aan het begin van jouw DevOps Journey: je wilt vooraf uitsluitsel over de mogelijkheden.

Wat je doelen of ambities ook zijn: Conclusion Mission Critical dekt alle DevOps vragen af met zes op elkaar aansluitende workshops, die ook afzonderlijk te boeken zijn. Elke workshop stemmen wij ‘op maat’ af op basis van jouw behoefte en de waarde die de workshop voor jouw organisatie oplevert. 

Download

DevOps workshops

6 workshops op maat voor al jouw DevOps vragen.

Workshop 1: Awareness binnen jouw organisatie

Deze kennismakingsworkshop richt zich op het IT-management van jouw organisatie en helpt om het fenomeen DevOps in beeld te krijgen: wat is het, hoe werkt het en waarom werkt het? Daarnaast krijg je zicht op welke manier DevOps toegevoegde waarde aan jouw organisatie levert.

DORA – een gerenommeerd onderzoeksbureau dat al jarenlang onderzoek doet naar de ‘State of DevOps’ – maakt duidelijk dat DevOps niet zomaar een technisch speeltje is of een nieuwe hype, maar werkelijk waarde toevoegt aan jouw business. Daartoe stelt het onderzoeksbureau wel restricties aan de juiste toepassing van DevOps. En dat is exáct waar Conclusion Mission Critical jou verder bij helpt.

Workshop 2: Bestaande applicaties in jouw voortbrengingsketen

Wanneer je constateert dat DevOps de gewenste toegevoegde waarde voor jouw organisatie levert, is de logische vervolgvraag: ‘waar’? Daarvoor onderzoeken we in deze workshop één of meer belangrijke applicaties van jouw organisatie.

We stellen vast welke stappen bij deze applicatie(s) betrokken zijn, van idee tot werkende software. Ook registeren we de benodigde tijd om werkzaamheden uit te voeren, hoelang werk ‘in de wacht staat’ en hoeveel ‘handovers’ zich in de keten aandienen tussen de verschillende betrokkenen. Deze analyse geeft zicht op het laaghangend fruit: daar waar jij snel de grootste verbeterslag maakt.

Workshop 3: Jouw bedrijfscultuur

Succesvolle DevOps transformaties omvatten veel meer dan alleen technologie en het automatiseren van softwareontwikkeling, -implementatie en -beheer. Sterker nog: alleen als ook de bedrijfscultuur transformeert, maakt de DevOps transformatie kans. Het ‘meekrijgen’ van jouw bedrijfscultuur is een van de meest uitdagende aspecten van een succesvolle DevOps transformatie.

Conclusion voorziet je in deze workshop van tools en advies. Denk aan begeleiding bij een nieuwe manier van samenwerken en het creëren en borgen van een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid in jouw organisatie. Tevens zal er ook voldoende aandacht besteed worden aan security (DevSecOps) in deze workshop.

Workshop 4: Jouw weg naar automation

Het automatiseren van handelingen in de voortbrengingsketen levert een belangrijke bijdrage in de realisatie van de DevOps gedachte. In deze workshop onderzoeken we op welke vlakken jij (aanvullende) behoefte hebt aan automatisering van werkzaamheden.

We focussen op:

  • Het ontwikkeldomein en op Continuous Integration tools.
  • Het operationsdomein met o.a. ‘Infrastructure as Code’, monitoring en (public) cloud transitie.
  • De aansluiting tussen Dev en Ops en standaardisatie van hulpmiddelen in deze domeinen.
  • De automatisering van (Security) Tests.

Workshop 5: Infrastructure as a Code

Met Infrastructure as code (IaC) kun je snel, betrouwbaar en herhaalbaar software deployen op de verschillende onderdelen van jouw OTAP-keten.

Veel organisaties hebben hier al een stap in gezet. Soms blijkt echter dat die investering nog onvoldoende rendement oplevert. Deelname aan deze vijfde workshop helpt je de vruchten te plukken van reeds gemaakte investeringen. Gebruik je Puppet, Chef of Ansible? We zijn erin thuis.

Workshop 6: Optimalisatie binnen je cloud

Cloud native, Docker en Kubernetes: niet zelden worden ze in één adem genoemd met DevOps, soms zelfs eraan gelijkgesteld. Terecht of niet: vast staat dat de toepassing van Containers en (Public) Cloud Infrastructuur tot grote verbeteringen leidt.

In deze zesde workshop onderzoeken wij samen met jou hoe de inzet van Cloud native computing bijdraagt aan het behalen van business targets. Blijken de baten van (public) cloud nog niet ultiem te zijn, dan is het aanpassen van bestaande applicaties noodzakelijk. In deze workshop leer je met welke acties je een optimaal resultaat bereikt.

Meer weten over onze diensten?

Meer weten of een DevOps Journey workshop aanvragen?

Jarro van Ginkel

Chief Strategy Officer
jvanginkel@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security