• Producten

  Meer over de producten waarmee we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

 • Over Learning Centers, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Learning Centers

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Learning Centers

Trends in leren & ontwikkelen

De wereld verandert snel. Om te overleven is het noodzaak om bij te blijven met nieuwe methodes en organisatieontwikkelingen.

14 november 2019   |   Nieuws   |   Door: Conclusion Learning Centers

Deel

Trends in leren en ontwikkelen

Continu leren en ontwikkelen van medewerkers is niet meer weg te denken in de 21e eeuw. Het is het tijdperk van globalisering, robotisering en internet of things. Om te overleven in een snel veranderde wereld is het noodzaak om bij te blijven met nieuwe methodes en organisatieontwikkelingen. Hieronder delen we graag enkele trends die wij zien.

70:20:10 leren

Een trend die we al langer zien is 70:20:10 leren. Volgens dit model leren mensen het meest effectief door eigen ervaring op de werkplek (70%), van collega’s en een sociaal netwerk (20%) en maar een klein deel door leren in trainingen, opleidingen en e-learnings (10%). Het is dus van het grootste belang dat die 10% kwalitatief goed is en echt aansluit op het werk en de praktijk van medewerker en dat de 70% en 20% erbij wordt betrokken. Het Learning & Development vak is daarom uitgegroeid tot een echt adviesvak, waar kennis en expertise nodig zijn om managers, HR en medewerkers te helpen bij advies op maat en om meer resultaat (ROI) te halen uit leerinterventies.

Andere trends die we zien in leren & ontwikkelen:

 • Machine Learning
  Machine learning is een methode van geautomatiseerde data analyse (gebaseerd op algoritmes) waardoor op basis van analyses beslissingen kunnen worden genomen. Het is een onderdeel van Artificial Intelligence. Bepaalde vaardigheden en handelingen worden door machines en systemen gedaan en niet langer door mensen. Dit wil niet zeggen dat mensen overbodig zijn, processen moeten door mensen worden begrepen en ingericht. Data moeten juist worden geïntepreteerd en toegepast. Mensen moeten zich ontwikkelen naar datagedreven werken.
 • Zelfsturing en Holacracy
  Tegenwoordig worden teams veelal opgeleid om zelfsturend te kunnen werken, organisaties moeten Agile of LEAN worden. Managementlagen zijn overbodig en de managersrol is meer coachend of zelf meewerkend in sprints. Medewerkers krijgen meer beslisbevoegdheid en kunnen meer ideeën kwijt. Deze wendbare organisatievorm is niet voor iedereen ideaal en meteen makkelijk. Het is van belang om de medewerkers te begeleiden zodat zij zich hierin ontwikkelen. Denk aan vaardigheden als proactiviteit, autonomie, eigenaarschap, vertrouwen, plannen, samenwerken, feedback vragen en geven, enz.
 • Gamification, e-learning, mobile learning en blended learning
  Er wordt tegenwoordig veel meer online geleerd en niet alleen meer klassikaal. Trainingen en opleidingen worden blended vormgegeven (gemixt qua leervormen). Dit betekent leren en oefenen in de praktijk met daarnaast ondersteuning door online tools, zoals apps, e-learning, webinars, e-coaching, video’s, enz. Het voordeel van online ondersteuning is dat medewerkers tijdens hun werk nog bezig zijn met het geleerde uit een training of opleiding. Dit motiveert en maakt leren efficiënter en effectiever. Door gamification met competitieve spelelementen raken medewerkers extra gemotiveerd. Dit alles maakt leren efficiënter en effectiever. 
 • Leren wordt individueler
  Het leerproces moet ‘just in time’ zijn voor degene die leert. Leren in ‘bite-sized chunks’, zodat je alleen leert wat voor jou en je rol relevant is. Zo verspeel je geen tijd aan het leren van onnodige details. ‘One size fits all’ is (meestal) niet meer van toepassing. Daarnaast vinden mensen het fijn om op hun eigen gewenste tijdstip en plek te leren, in de trein, thuis, waar dan ook. De organisatie faciliteert, maar de medewerker zelf is veel meer verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling.
 • Meten = weten
  Bewijzen wat het effect is van een training of opleiding wordt steeds belangrijker gevonden. Meten is weten (analytics), maar soms is dat lastig aantoonbaar bij gedrag en nieuwe kennis. Niet alles is meteen zichtbaar en heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen of terug te laten zien in resultaten. Belangrijk dus om medewerkers tools en vaardigheden te geven om aan te kunnen tonen wat de ROI is en hoe de employee performance ervoor staat. Een Learning Management Systeem helpt hierbij, evenals trainingen, assessments of feedback apps.
 • 21st Century skills
  Op scholen en in het bedrijfsleven worden vaak nieuwe skills aangeleerd om zo goed mogelijk te kunnen werken en leven in organisaties (en maatschappijen) van nu. Denk aan vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creatief en kritisch denken, flexibiliteit, veranderingsbereidheid, samenwerken, communicatie (en niet te vergeten IT, social media en technologievaardigheden). Dit soort skills vraagt om leren vanuit experiental learning, waarbij mensen op een veilige manier kunnen oefenen en fouten kunnen maken en daarvan leren.

Een ding is zeker. Er kan meer dan je denkt.

Neem contact met ons op!

Jennifer Seldenrijk

Jennifer Seldenrijk

L&D Adviseur
jseldenrijk@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
 • Producten
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies