• Producten

  Meer over de producten waarmee we jouw organisatie ondersteunen

 • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

 • Over in welke markten en sectoren we voor onze klanten opereren

 • Over Learning Centers, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

 • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Learning Centers

 • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Learning Centers

In co-creatie met Gemeente Den Haag naar verbeterde leerlijnen in ons leerplatform

Samen met de gemeente zijn wij aan de slag te gaan om nieuwe leerlijnenfunctionaliteiten te ontwikkelen in ons leerplatform Class.

Klant

Gemeente Den Haag

Markt

Overheid, Openbare Veiligheid & Non-profit

Gemeente Den Haag is erg actief met het gebruik van leerlijnen. De gemeente is zelfs één van de voorlopers in het gebruik van de leerlijnen functionaliteiten van ons leerplatform Class. Door het actieve gebruik van leerlijnen ontstonden bij Gemeente Den Haag een aantal nieuwe wensen voor functionaliteiten van Class. Samen met de gemeente zijn wij aan de slag te gaan om deze nieuwe leerlijnenfunctionaliteiten te ontwikkelen. 

Leerlijnen in Class

Leerlijnen zijn een belangrijk onderdeel van de Compliancy module in Class. Door de inzet van leerlijnen weten medewerkers op welke manier zij zich kunnen doorontwikkelen en wat er van hen verwacht wordt. Denk aan een onboardingprogramma voor nieuwe medewerkers met daarin meerdere achtereenvolgende leeractiviteiten. Of een leerpad voor BOA’s met daarin een 1e-, 2e- en 3e jaars module met meerdere leeractiviteiten. Of een combinatie van leeractiviteiten die leiden tot een verplichte certificering die nodig is voor het mogen uitoefenen van je vak.

Ons doel was meer flexibiliteit met leerpaden en dat is in deze co-creatie zeker gelukt

Gemeente Den Haag

Met de komst van de nieuwe functionaliteiten is het nu mogelijk om naast online- en klassikale leeractiviteiten ook doe-activiteiten op te nemen in het leerpad. Denk hierbij aan een meeloopdag bij een collega. De leervormen kunnen zowel verplicht als optioneel zijn. Aan een leerpad kan je nu ook een einddatum koppelen. Handig bij bijvoorbeeld een onboardingtraject, dat je binnen een maand na indiensttreding moet hebben afgerond. Een medewerker ziet daarbij duidelijk hoe ver hij is in het voltooien van het leerpad. Medewerkers zijn nu ook in staat om vanuit de opleidingscatalogus zelf een leerpad toe te voegen aan hun ontwikkeldossier. 

Samen ontwikkelen met een Agile aanpak 

De doorontwikkeling van Class hebben wij echt vanuit een partnerschap opgepakt. Door het intensieve gebruik van leerlijnen bij Gemeente Den Haag had de gemeente bij de start van het project al een goed beeld van mogelijke verbeteringen. Samen hebben we alle verbeteringen in de vorm van userstories in kaart gebracht tijdens een brainstormsessie. Met hulp van deze userstories en onze eigen technische kennis hebben wij de Compliancy module samen naar een hoger niveau getild. Het project hebben we agile aangepakt. Deze manier van werken gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, je hier gelijk op inspeelt en er zo voor zorgt dat het eindresultaat niet in gevaar komt.

De werkzaamheden werden in sprints van 3 weken uitgevoerd. Userstories werden samen geprioriteerd en per sprint bepaalden we vervolgens welke userstories we in de volgende sprint zouden oppakken. Elke 3 weken was er een tussentijdse oplevering met demo. Hierin werd de gemaakte voortgang getoond, besproken en bijgestuurd. Tijdens de demosessies was er voor Gemeente Den Haag ruimte om feedback te geven op de ontwikkelingen en om wensen indien nodig bij te stellen op basis van nieuwe inzichten. Het grote voordeel van deze aanpak is dat we samen de regie hielden over de doorontwikkeling van de functionaliteiten binnen het afgesproken budget.

Door de intensieve samenwerking met Gemeente Den Haag sluit de vernieuwde Compliancy Module zo optimaal mogelijk aan bij hun wensen. Zowel medewerkers, leidinggevenden als HR hebben nu beter inzicht in de ontwikkeling van medewerkers:

 • De rapportages zijn verder uitgebreid en geven de gemeente meer inzicht in de gevolgde leeractiviteiten. 
 • Medewerkers hebben meer inzicht in de leeractiviteiten die zij kunnen volgen. Dit geeft ze meer grip op hun eigen ontwikkeling.
 • Leidinggevenden zijn beter op de hoogte van de ontwikkeling van medewerkers uit hun team en kunnen hier beter op sturen.
 • Leerpaden zijn flexibel in modules en submodules op te delen, waarbij afhankelijkheden, deadlines en verplichtingen in te richten zijn.
 • Naast formele leeractiviteiten zijn ook doe-activiteiten zoals meeloopdagen in te richten. 

De doorontwikkeling staat na afronding van dit project niet stil. Een aantal should haves en nice to haves die niet meer in het project doorgevoerd konden worden, pakt ons ontwikkelteam de komende releases alsnog op. 

Met dit project hebben we gewerkt aan een duurzame verbetering van ons leerplatform Class. De verbeterde module sluit niet alleen aan bij de behoeften van Gemeente Den Haag, maar is ook van grote waarde voor onze andere klanten. 

Meer klantcases

Business partnerschap met Conclusion Learning Centers

Meer weten?

Neem contact op!

Ewoud Feenstra

Business Developer
efeenstra@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
 • Producten
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security