• Expertises
Thema

Ge­ge­vens­uit­wis­se­ling

Gegevensuitwisseling is meer dan een IT-project. Het is vooral een verandertraject op het gebied van samenwerking tussen zorgpartners en patiënten.

Gegevensuitwisseling is niet meer weg te denken uit het zorglandschap. Of het nu gaat om de relatie tussen zorgverleners en patiënten of tussen zorgprofessionals onderling, er is altijd sprake van een behoefte aan informatie die de ene partij heeft vastgelegd en de andere partij nodig heeft. 

De uitwisseling van digitale gegevens lijkt misschien een IT-project, maar het is vooral een verandertraject op het gebied van samenwerking tussen zorgpartners en patiënten. Gegevensuitwisseling is geen doel op zich. Waar het om draait is het faciliteren van netwerkzorg om de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en met patiënten en zo de zorg beter te maken. Een vruchtbare samenwerking tussen organisaties vereist een gedeelde ambitie, oog voor elkaars belangen, vertrouwen, een effectieve besturing en een goed ingericht proces. 

D&A ondersteunt veel uitwisselingsprojecten met zorginstellingen. Om dit goed te kunnen doen is het voor ons belangrijk dat we ook actief zijn op de plaatsen waar het beleid wordt gemaakt. We werken samen met onder meer Nictiz, VZVZ, de NVZ, IHE Nederland en de Nederlandse ggz om de gegevensuitwisseling in de zorg op een hoger plan te brengen.  

D&A is actief betrokken bij verschillende onderdelen van het VWS-programma Gegevensuitwisseling in de zorg zoals VIPP, MedMij, InZicht en Medicatieoverdracht. Per (VIPP) regeling hebben we een kennishouder die de regeling van binnenuit kent. Dit omdat we

  • hebben meegeschreven aan de regeling, en/of 
  • klanten hebben begeleid in de realisatie van de onderliggende VIPP-doelen, en/of
  • participeren bij de organisaties die de uitvoering van de programma’s begeleiden.

D&A helpt regio’s en samenwerkingsverbanden met het inrichten van een infrastructuur en processen voor informatiedeling. Daarbij werken we altijd op basis van nationale en internationale standaarden en hebben we oog voor de governance en de essentiële succesfactoren voor een duurzame samenwerking. Naast het beschikken over de juiste technologie en het gebruik van de juiste standaarden, is het noodzakelijk dat de organisatie en medewerkers de gegevensuitwisseling daadwerkelijk in het werkproces integreren. Digitale uitwisseling en samenwerking wordt zo een integraal onderdeel van de reguliere werkwijze. Regievoering en leiderschap is onmisbaar voor netwerkzorg en dat begint met het bij elkaar brengen van partijen en het formuleren van de gezamenlijke ambities en doelen. 

Meer weten?

  Lees hier meer over onze visie op gegevensuitwisseling.

Download

Ervaring gegevensuitwisseling in de zorg

Blogs van onze experts

Blog

Een nieuwe informatiestandaard: ben je er klaar voor?

Meer weten over een van onze andere thema's?

Digitale StrategieDigitale ZorgEPDDatagedreven werkenWeerbare & wendbare ICTLangdurige zorgRevalidatieLaboratoria

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Margon Tuinstra

Business lead
Margon.Tuinstra@dnagroup.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies