Robotisering

RPA neemt handmatig werk van mensen over. Het elimineert onaantrekkelijke handelingen, zorgt voor efficiëntie en voorkomt fouten. 

D&A medical group | Robotisering

RPA is een logische, volgende ontwikkeling voor zorgorganisaties om verder processen te optimaliseren. Na de implementaties van een EPD/ECD, ERP en roostersysteem zijn er nog steeds processen en taken die onnodig administratieve last met zich meebrengen. RPA, of Robotic Process Automation, is een bewezen oplossing waarmee snel arbeidstijd kan worden bespaard. Dit is van grote waarde, gezien de personele schaarste in de zorg.  

RPA wordt al vele jaren toegepast in grote administratieve organisaties, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en gemeenten. RPA is een investering die op korte termijn tijd en kosten bespaart. 

Binnen ziekenhuizen zien we na de implementatie van het EPD dat er nog steeds administratieve processen zijn die geoptimaliseerd kunnen worden. Binnen GGZ- en care-instellingen zien we een gefragmenteerd ICT-landschap. Door het gebruik van vele diverse applicaties worden gegevens nog steeds veelvuldig overgetypt van de ene applicatie naar de andere. De kans op fouten is hier aanwezig, het kost veel tijd en deze handelingen worden door zorgprofessionals als ballast ervaren. Door deze repetitieve administratieve taken te automatiseren met behulp van software robots kunnen medewerkers weer focussen op de activiteiten waarvoor ze zijn opgeleid. 

Wat onderscheidt D&A van een generieke RPA-aanbieder?

Wij zijn gewend om bedrijfskritische applicaties te implementeren binnen zorgorganisaties. Zo gaan we met software robots ook te werk. Ook al zijn de software robots relatief kleine programma’s, wij zorgen voor een gedegen en bewezen aanpak die klanten van ons gewend zijn. Niet alleen doen we een gedegen procesanalyse vooraf, we zorgen ervoor dat de software robot zorgvuldig getest wordt en leveren een dashboard om de activiteiten die de robot uitvoert te monitoren. Hierdoor is het voor de organisatie transparant wat de software robot doet. Dus zijn er processen binnen jouw afdeling waar veel repetitief handmatig werk is, denk dan ook eens aan Robotic Process Automation.  

Download

Whitepaper Robotic Process Automation

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapProjectmanagementApplicatieselectieProces- & applicatie-optimalisatieVerandermanagementArchitectuur & IntegratieInformatiemanagementInterim Management