Architectuur & Integratie

Een goed doordachte enterprise- en applicatie-architectuur vormt de basis voor een weerbaar en wendbaar IT-landschap.

D&A medical group

Architectuur

Grip krijgen en houden op een uitdijend IT- en applicatielandschap is een uitdaging waar steeds meer zorginstellingen tegen aan lopen. Vrijwel elk proces in de organisaties wordt digitaal ondersteund, maar al deze applicaties en technologie goed laten samenwerken als een mooi orkest vraagt inzicht en overzicht. Architectuur helpt met richting geven aan het IT- landschap, zodat dit naast veilig en onderhoudbaar, ook wendbaar is en de zorg optimaal ondersteunt. 

D&A adviseert zorgorganisaties met het ontwerpen van een weerbare en wendbare IT- en applicatie-architectuur. We coachen en begeleiden de IT-architecten van de organisatie om zich te ontwikkelen tot enterprise architecten die in staat zijn om de organisatie voor valkuilen te behoeden en innovaties op een passende wijze te integreren in het bestaande landschap.

Integratie

Koppelingen tussen applicaties, maar vooral ook met de buitenwereld, zijn van toenemend belang en een essentieel onderdeel van het IT-landschap. Voor het echt ontzorgen van de zorgmedewerkers is vaak het goed integreren van medische apparatuur en optimale gegevensoverdracht tussen applicaties cruciaal. Bij applicatie-integratie spelen allerlei vraagstukken rondom datakwaliteit, data hergebruik, databeheer en security een belangrijke rol. 

D&A heeft uitgebreide ervaring met complexe integratievraagstukken in de zorg, met medische beeldvorming, PDMS, EPD, ordermanagement en in toenemende mate ook met gegevensuitwisseling tussen systemen van verschillende zorgaanbieders in een regio. Hierbij nemen we de verantwoordelijkheid voor de afstemming met alle betrokken leveranciers en het adequaat testen van de koppelingen zodat een betrouwbare oplossing wordt opgeleverd. Dit doen we met diepgaande kennis van de processen, de gegevensstructuren, de informatiestandaarden en de technologische mogelijkheden.   

Meer weten over een van onze andere expertises?

Strategie & RoadmapProjectmanagementApplicatieselectieProces- & applicatie-optimalisatieVerandermanagementRobotiseringInformatiemanagementInterim Management