• Expertises

D&A in België

  

In België komt de digitale transformatie in de zorgsector stilaan op kruissnelheid. Sinds de start van het plan “e-Gezondheid” in 2016 zet de Belgische gezondheidszorg grote stappen vooruit op weg naar de zorg van de toekomt.

Deze ommezwaai komt niets te laat. De moderne patiënt stelt immers steeds hogere wensen en eisen aan de gezondheidzorg. Patiënten willen eenvoudig toegang tot informatie. Patiënten willen eigenaarschap over persoonlijke medische gegevens. Patiënten willen een actieve rol in het zorgproces. Maar ook staat de gezondheidszorg, door onder andere de vergrijzing en de arbeidskrapte in medisch/verpleegkundig personeel, onder druk om betere zorg te leveren zonder dat de middelen hiervoor mee groeien.

De zorg van de toekomst moet anders, beter en efficiënter worden ingericht. Meer dan ooit zijn beleidsmakers en zorgverleners overtuigd dat het inzetten van technologie en een meer data-gedreven aanpak belangrijke instrumenten zijn om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden.

Het succes van de digitale transformatie van uw zorginstelling berust op een evenwichtig samenspel van technologie, processen, gebruikers en patiënten.

Zorgorganisaties hebben vaak moeite om het juiste evenwicht hierin te vinden. Hoe gaat u om met medische innovatie? Welke kansen biedt digitale interactie met de patiënt? Hoe organiseert u zorgprocessen kwalitatief, veilig en efficiënt? Bij het beantwoorden van deze vragen onderscheidt de “homo creans” zich van de “homo faber”.  Digitale transformatie draait immers niet louter om het inzetten van technologie, maar ook om het creëren van zorgprocessen die aansluiten bij de toekomstige noden en evoluerende werkwijzen.

Net daar ligt de meerwaarde van D&A medical group. D&A gaat een engagement met u aan. Vanuit jarenlange ervaring analyseren wij uw specifieke context en bepalen samen met u onder meer de doelstellingen, problemen en uitdagingen. Wij ontwikkelen plannen en oplossingen op maat en nemen gerichte besluiten. Dit alles doen we gezamenlijk, van creatie tot realisatie en met het oog op het bewaken van het evenwicht tussen efficiëntie en controle.

Wil je meer over ons weten?

Over D&AOnze basisOntmoet het teamWerken bij

Meer weten over onze activiteiten in België?

Neem contact met ons op

Tom van Duin

Sales & Account Manager
tom.vanduin@dnagroup.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies