• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Expertise

Value Stream Optimization

Een integrale verbeteraanpak vanuit Strategie, Proces en Mens

Conclusion Consulting

Value Stream Optimization (VSO) stelt jouw organisatie in staat zichzelf continu te verbeteren en zo je resultaat en klantwaarde te optimaliseren.

Toenemende behoeften en wensen van klanten, frustraties in de procesuitvoering, de behoefte aan kostenbesparingen; het optimaliseren van processen is altijd relevant. Met efficiënt en effectief ingerichte processen komt er rust in de organisatie, komen medewerkers in hun kracht te staan en worden klantbehoeften gerealiseerd. Procesoptimalisatie is daarbij niet iets eenmaligs, maar speelt elke dag in elke hoek van de organisatie. Hoe kom je uit de waan van de dag, en hoe realiseer je een goede samenwerking tussen afdelingen om procesprestaties in de keten te verbeteren?

Succesvol verbeteren

Succesvol verbeteren pakt Conclusion Consulting aan vanuit drie pijlers: Strategie – Proces – Mens. Deze pijlers staan onlosmakelijk met elkaar in verbinding om de effectiviteit en efficiëntie van processen te verbeteren. Voor het verbeteren van processen is het niet voldoende om je enkel op het proces te richten. Er dient ook strategisch draagvlak te zijn waarin de richting en het belang van verbeteren geduid wordt. Tevens is het belangrijk om ook vanuit motivatie en betrokkenheid met elkaar de schouders eronder te zetten. Hiervoor dienen medewerkers gepositioneerd te worden dat zij ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor verbeteren. Conclusion Consulting faciliteert in de ontwikkeling en uitvoering van deze integrale verbeteraanpak.

Conclusion Consulting

Strategie

We richten ons op het ontwikkelen van de verbeterstrategie in lijn met de ambitie van de organisatie en de behoeften en wensen van de klant. De strategie geeft aan waarom en wat er verbeterd moet worden. Op basis van prioritering stellen we doelstellingen vast waarmee we aan de slag gaan, behouden we de focus en monitoren we de gewenste effecten.

Proces

Processen geven houvast, ze bieden kaders en handvatten voor het werk dat verzet moet worden. We faciliteren in het analyseren van de ketenprocessen en identificeren verbeterkansen. Het meten van kritische procesprestaties maakt efficiëntie en effectiviteit van processen inzichtelijk. Knelpunten en verbeterpotentieel worden vastgesteld en (agile) opgepakt. Verbeteringen worden geborgd in processen en systemen. Door de voortgang te meten en evalueren ontstaat er een continue verbetercyclus.

Mens

De medewerkers zijn het kloppende hart van de organisatie, letterlijk. We faciliteren in het nemen van eigenaarschap met betrekking tot het plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van verbeteringen in de keten. Kennis, kunde en motivatie zijn essentieel om blijvend te verbeteren. We faciliteren in de communicatie en samenwerking binnen én tussen afdelingen. In combinatie met de andere twee pijlers streven we naar duurzame borging van verbeteringen. Verbeteren wordt zo onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

Klaar om integraal te verbeteren?

Samen verbeteren we de procesprestaties van jouw organisatie

consulting

Jeffrey Koop

Consultant
Jordy Klaassen Conclusion Consulting

Jordy Klaassen

Consultant
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies
  • Expertises
© Conclusion 2023   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security  |  Cookies