• Expertises

    Door middel van welke expertises we jouw organisatie ondersteunen

  • Hoe we met succes voor een scala aan klanten van betekenis zijn geweest

  • Meer over de overkoepelende thema’s waarbinnen onze dienstverlening valt

  • Over Consulting, onze werkwijze en wat we voor je kunnen betekenen

  • Nieuws, events en artikelen van Conclusion Consulting

  • Nieuwsgierig geworden? Kom werken bij Conclusion Consulting

Expertise

Toe­komst­be­sten­dig lei­der­schap

Voor een wendbare en weerbare organisatie

Wij versterken wendbaar leiderschap en helpen je zo een toekomstbestendige organisatie te creëren

Tegenwoordig kan een enkele tweet de koers van een beursgenoteerd bedrijf doen kelderen. Begrippen als Internet of Things, kunstmatige intelligentie en blockchain nestelen zich in ons dagelijkse leven. De volgende levensveranderende ontwikkelingen zoals de metaverse en smart cities dienen zich alweer aan. We gingen van data-arm en voorspelbaar naar data-rijk en onzeker. Voor elk bedrijf betekent dit een complexe omgeving waarin uitdagingen oneindig zijn.

Leiderschapsmodellen uit de vorige eeuw

Veel leiderschaps- en strategiemodellen stammen nog uit de 20e eeuw en zijn gericht op actie-reactie. Het zijn vaak simpele, lineaire modellen. Veelal bestaande uit een vast aantal stappen of gebaseerd op een enkel succesverhaal. Deze modellen zijn niet goed toepasbaar op de huidige staat van de wereld. Door een toenemende mate van verbinding van branches, technologieën en economieën zijn er steeds meer complexe systemen. Deze systemenen zijn praktisch niet te voorspellen en leveren veel onzekerheden op. Hierdoor is het lastig om de juiste koers voor een organisatie te bepalen. Door disruptieve ontwikkelingen in de markt houden strategieën doorgaans niet langer dan drie jaar stand.

Wendbaarheid is vereist

Hoe zorg je er als leider nu voor dat je kunt inspelen op de steeds sneller veranderende omgeving? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie toekomstbestendig blijft? Het eenvoudige antwoord: wendbaarheid.

Met onze werkwijze voor Toekomstbestendig Leiderschap versterken we wendbaar leiderschap in jouw organisatie. Door de focus te leggen op adaptief leiderschap is het mogelijk om het aanpassingsvermogen van een organisatie te vergroten. Door wendbaar te worden en te blijven is het mogelijk om het hoofd te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en hier zelfs kansen uit te halen. Wij richten ons hierbij niet alleen op strategie en organisatie-inrichting, maar ook op de uitvoer hiervan. Want ook daarin is wendbaarheid een vereiste.

Onze methode

Wij helpen onze klanten met het leidinggeven aan hun organisatie om in een snel veranderende wereld de gestelde doelen te blijven bereiken. Het opstellen van een wendbare strategie, het inrichten van een weerbare organisatie en een effectieve operatie zorgt voor weerbare en flexibele werknemers en controle bij leiders. Hiervoor hebben wij een eigen methode ontwikkeld die zich richt op drie pijlers:

Strategie

Het hebben van duidelijke en gemeenschappelijke doelen op elk niveau in de organisatie zorgt voor een gedeeld bewustzijn. Dit is een leidraad voor het verkrijgen van inzicht in en grip op de operatie. Een toekomstbestendige strategie omvat deze doelen en houdt rekening met onvoorziene omstandigheden. Bij het opstellen van de strategie maken we onder andere gebruik van scenarioplanning en Hoshin Kanri, waarbij gekeken wordt naar mogelijke toekomstscenario’s voor de organisatie en het doorgeven van de hieruit voortvloeiende strategie naar de werkvloer.

Organisatie-inrichting

Onze complexe wereld verandert snel en kent een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid. Een holistische blik op de omgeving van de organisatie, de markt en de interne verhoudingen is daarom van groot belang. Door het in de strategie gecreëerde gedeelde bewustzijn, in combinatie met een gedecentraliseerde besluitvorming, wordt jouw organisatie adaptief, effectief en besluitvaardig.

Operatie

De derde pijler is gericht op cultuur en het gedrag van medewerkers. Door medewerkers vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten mee te laten werken aan de gemeenschappelijke doelen, wordt eigenaarschap gecreëerd. Als de organisatie voldoende ruimte biedt om bottom-up besluitvorming te stimuleren, kan er een workforce ontstaan die wendbaar en toekomstbestendig is.

Je visie laten leven?

Wij zorgen dat het doel bereikt wordt

Jord Carbaat

Managing Consultant
jcarbaat@conclusion.nl
Business Done Differently Powered by Conclusion
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security
  • Expertises
© Conclusion 2022   |  De kleine lettertjes  |  Privacy & Security